SAUE VABATAHTLIK TULETÕRJEÜHING SAUE VPK

Juba aastast 1925

MEIST

Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing (Saue VPK) asutati 1925. aastal ning kujunes üheks suurimaks Eestis, kuni see 1994. aastal uute liikmete puudumise tõttu tegevuse lõpetas.

2022. aastal otsustas kamp tuletõrjefanatte ühingule taas elu sisse puhuda ning lennutada selle kõrgemale kui kunagi varem. 

Meie tegevused

Ühisvalveteenistus

Veeda 24 tundi kutseliste päästjatega, reageerides sündmustele ning õppides vabariigi parimatelt

Ennetamine

Meie komandos on ennetus au sees. Tule- ja veeohutuses teadlikkumaks saada ei ole kunagi liiga vara ega hilja.

Tuletõrjesport

Selleks, et jaksata suurtel tulekahjudel ringi joosta ja voolikuid hoida, peab olema vormis ning kutsume nii noori kui ka vanu meiega tervist hoidma.

Oma tegevustes väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Meie kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Kõikides oma tegevustes peame oluliseks demokraatlikku juhtimist ja toimimist, kodanikujulgust ja hoolivust, vahendite ja vara heaperemehelikku ning säästlikku kasutamist, vastutust ja aruandmiskohustust, avatust ja läbipaistvust, sõltumatust ja huvide konflikti vältimist, sõnapidamist ja ideede autorluse tunnustamist, sallivust.

TEKKIS HUVI?

Ootame alati enda hulka uusi aktiivseid inimesi, kes tahavad panustada oma kogukonna turvalisusesse. 

Saue VPK